Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. behandling 22.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. behandling 22.11.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. behandling 22.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste. (Nyordning af Statens Istjeneste og indførelse af beredskab for isbrydning i danske farvande).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 26.10.2012. (Omtrykt). 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 22.11.2012. 2. behandling 27.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændring af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 21.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energianlæg m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 21.11.2012).
Forespørgsel til transportministeren om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen.
Af Bent Bøgsted (DF) og Kim Christiansen (DF).
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.11.2012).
Forespørgsel til justitsministeren om afpresning af erhvervsdrivende i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0