1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil statsministeren på baggrund af et forslag fra Grønlands selvstyreformand, hr. Kuupik Kleist, (dagbladet Politiken, den 20. november 2012) tage initiativ til, at Danmark i samarbejde med Grønlands Selvstyre nedsætter en hurtigtarbejdende fælles kommission, der i løbet af 2013 skal komme med forslag til, hvordan de to lande sammen skal udnytte den viden, der gennem mere end 130 år er oparbejdet om Grønlands undergrund?
(Spm. nr. S 505).
2) Til statsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil statsministeren tage initiativ til sammen med Grønland at arbejde for, at danske investeringsselskaber og andre erhvervsvirksomheder, gerne støttet af staten, engagerer viden og kapital til en fælles dansk-grønlandsk udvinding af råstofferne i den grønlandske undergrund, hvilket vil kunne give mange nye arbejdspladser til såvel dansk som grønlandsk arbejdskraft?
(Spm. nr. S 506).
3) Til finansministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Danmark er et af de lande, der forholdsvis bidrager økonomisk mest til EU?
(Spm. nr. S 525 (omtrykt)).
4) Til finansministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Vil ministeren arbejde for, at Danmarks fremtidige bidrag til EU bliver et bidrag, der maksimalt svarer til det europæiske gennemsnit?
(Spm. nr. S 526 (omtrykt)).
5) Til skatteministeren af:
Dennis Flydtkjær (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at det ser ud til, at langt flere danskere kommer til at betale den nye smartphoneskat, end regeringen havde forudsat, og mener ministeren, at forholdene for danske virksomheder egentlig er blevet forbedret siden afskaffelsen af den fra alle sider udskældte multimedieskat?
(Spm. nr. S 517, skr. begr.).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Anerkender ministeren, at produktiviteten er øget, hvis en østarbejder producerer det samme som en dansk arbejder, men til to tredjedele af prisen?
(Spm. nr. S 513).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0