1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser.
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Kan ministeren bekræfte, at det ridende politi har været sat ind i forbindelse med fodboldkampe, rydning af Ungdomshuset, demonstrationer i Sandholmlejren og COP15, og vil ministeren i den forbindelse redegøre for, hvorfor ministeren gav urigtige oplysninger, da ministeren i et samråd i Retsudvalget den 8. november 2012 sagde, at politiets rytterisektion i København ikke har været sat ind i forbindelse med håndtering af gadeuroligheder og lignende optøjer?
(Spm. nr. S 482).
2) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Agter ministeren at genoverveje beslutningen om at nedlægge det ridende politi på baggrund af de nye oplysninger om det ridende politis aktiviteter?
(Spm. nr. S 483).
3) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til et landsdækkende og permanent dna-register, som ville gøre, at pædofile voldtægtsforbrydere kunne fanges på et tidligt tidspunkt?
(Spm. nr. S 490).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Kan ministeren forklare sin holdning til de meget korte og symbolske straffe for pædofili, der øger risikoen for, at pædofile kører rundt i landet og kidnapper piger, som de voldtager, når de i stedet kunne sidde fængslet eller være medicinsk kastreret, og i den sammenhæng forklare spørgeren, hvorfor ministeren modarbejder disse foranstaltninger?
(Spm. nr. S 491).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Anerkender ministeren, at østarbejdere og andre udenlandske arbejdstagere bidrager positivt til væksten og velstanden i Danmark?
(Spm. nr. S 437 (omtrykt)).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Ulla Tørnæs (V):
Hvordan vil ministeren forsvare den åbenlyse forskelsbehandling mellem ledige, der opbruger retten til dagpenge før den 1. januar 2013, og ledige, der opbruger retten til dagpenge efter den 1. januar 2013?
(Spm. nr. S 479).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Ulla Tørnæs (V):
Hvordan vil ministeren forsvare den åbenlyse forskelsbehandling, der kommer til at finde sted for kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af modregning af formue og ægtefælles indkomst, og kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af »uddannelsesløft for ledige«, jf. finanslovforslaget for 2013?
(Spm. nr. S 480).
8) Til kulturministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvad har ministeren af visioner for fremtidens folkeoplysning?
(Spm. nr. S 485).
9) Til kulturministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvad er ministerens kommentar til den seneste udvikling i Egedalsvængesagen, mener ministeren, at det er udtryk for kulturel udvikling, når beboerbestyrelsen i Egedalsvænge vedtager at afskaffe julen i et bestemt boligområde, fastholder ministeren, at danske traditioner, herunder julen, er til forhandling, og hvilke grupper og personer mener ministeren, at danskerne skal forhandle med?
(Spm. nr. S 489).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0