Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 04.06.2013. Betænkning 20.06.2013).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 29.05.2013. 1. behandling 04.06.2013. Betænkning 20.06.2013).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 18.06.2013).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 18.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 19.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 19.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.05.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 19.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 20.06.2013. Ændringsforslag nr. 2 af 25.06.2013 uden for betænkningen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0