L 224 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-05-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 12-06-2013
Betænkning afgivet 19-06-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-06-2013
3. behandlet, vedtaget 28-06-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse, og i stedet indføres en ny ydelse, uddannelseshjælp, på niveau med SU. De unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, vil kunne få et aktivitetstillæg, så de får samme ydelse som i dag. Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg og en grundig visitation. Personer, der er fyldt 30 år, og unge under 30 år med uddannelse, vil fortsat få kontanthjælp.

Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. De første 3 måneder vil der være fokus på intensiv jobsøgning, og senest efter 3 måneder skal den enkelte arbejde for sin kontanthjælp, f.eks. i en nytteindsats. Med reformen tages der samtidig hånd om personer med komplekse problemer. Udsatte uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen hænger sammen på tværs af de kommunale forvaltninger.

Endelig får samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, gensidig forsørgelsespligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. I dag er der alene forsørgelsespligt mellem gifte.
Sambehandlet med: