Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 30.05.2013. Tillægsbetænkning 03.06.2013).
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 30.05.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 30.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Statstidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 31.05.2013).
Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 03.06.2013 til 3. behandling af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 22.05.2013. 2. behandling 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 24.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 29.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 05.04.2013. Betænkning 29.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om socialtilsyn.
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder. (Konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. (Medmoderskab m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 31.05.2013).
Forslag til lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 22.05.2013. 2. behandling 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge i Danmark skal arbejde på danske løn- og ansættelsesvilkår.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til supplerende dagpenge i 52 uger.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til en 4-årsdagpengeperiode.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af genoptjeningskravet for ret til dagpenge.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 16.04.2013. 1. behandling 17.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om akuthuse til stofmisbrugere.
Af Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 11.12.2012. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 22.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for definitionen af enlige forsørgere og enlige pensionister.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.02.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at flygtninge skal have ret til fuld folkepension.
Af Finn Sørensen EL (m.fl.).
(Fremsættelse 02.04.2013. 1. behandling 24.05.2013. Betænkning 31.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 31.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 31.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om vielser foretaget af borgmestre og byrådsmedlemmer.
Af Eva Kjer Hansen (V) m.fl.
(Fremsættelse 23.04.2013. 1. behandling 31.05.2013. Betænkning 31.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af stillerlister i forbindelse med kommunale og regionale valg.
Af Morten Marinus (DF) m.fl.
(Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 16.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for opkrævning af grundskyld.
Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 02.05.2013. 1. behandling 31.05.2013. Betænkning 31.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning af regler for cabotagekørsel.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.10.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 09.04.2013. 1. del af 2. (sidste) behandling 23.04.2013. Tilføjelse til betænkning 28.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at tage artikel 10 i EU-forordning 1072/2009 om cabotagekørsel i brug, således at der træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for de i Danmark berørte transportvirksomheder.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013. 1. behandling 21.05.2013. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri bankkonto til alle.
Af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL).
(Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 21.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2011.
(Fremsættelse (i betænkning) 16.05.2013. Anmeldelse 23.05.2013. 1. behandling 31.05.2013).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-17.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 29.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 28.05.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0