B 71 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre ordentlige forhold for prostituerede.
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2012-13
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2013
1. behandlet/henvist til udvalg 24-05-2013
Ministerområde:
Social- og Integrationsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at nedsætte et udvalg, som inden udgangen af 2014 skulle komme med anbefalinger til, hvordan prostituerede kunne sikres faglige og sociale rettigheder – rettigheder, som kunne give de prostituerede ordentlige forhold og medføre en styrket social indsats. Udvalget skulle bestå af personer med kendskab til arbejdsmarkedsret, erhvervsret, socialret, strafferet og de faktiske forhold i prostitutionsmiljøerne.