L 100 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab.
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-01-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 04-02-2010
Betænkning afgivet 08-04-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-04-2010
3. behandlet, vedtaget 27-04-2010
Ministerområde:
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Resumé:
Loven har primært til formål at sikre, at Danmark gennemfører FN's Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention om søfarendes arbejdsforhold og den europæiske aftale, der gennemfører dele af konventionen.
Med loven forenkles og koordineres tilsynet på søfartsområdet, og der gennemføres en række andre ændringer af søfartslovgivningen til forbedring af sikkerheden til søs.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, SIU og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0