Aktstk. 150 Merudgifter til indkvartering m.v. af asylansøgere samt afledte merudgifter til sagsbehandling på asylområdet
Af: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Folketingsår: 2009-10
Status: Tiltrådt

Om aktstykket

Fremsat:
15-06-2010
Afgjort:
24-06-2010
Paragrafområde:
§ 18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Afgørelse:
Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 24-06-2010 (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod andragendet)
S, SF, RV og EL stemmer imod aktstykket, da vi generelt ikke finder, at merudgifterne på asylområdet skal finansieres af udviklingsbistanden. Asylområdet har i stadigt stigende grad under den nuværende regering været finansieret af udviklingsbistanden. Samtidig er udviklingsbistanden blevet beskåret, senest i forbindelse med genopretningsaftalen. Det at asylbehandling teknisk kan kategoriseres som udviklingsbistand, gør det hverken mere rimeligt eller fornuftigt, at udskyde eller reducere aktiviteter blandt verdens fattigste, for at finansiere asylsystemet i Danmark.

Filer

Dokumentdato: 24-06-2010
Modtaget: 24-06-2010
Omdelt: 24-06-2010

Tiltrådt aktstykke

20091_aktstk150.pdf