Udlændinge- og Integrationsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 44 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 239 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 231 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 225 Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 215 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af au pair-ordningen). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 197 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning. (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 196 Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 195 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 189 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af kravene i beløbsordningen). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 180 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af bestemmelse om revision af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 156 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 145 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 145 A Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 145 B Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kodificering af praksis for privat indkvartering hos herboende forældre og justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 141 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligningsloven. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 97 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 96 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 B Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 A Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 94 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 80 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny kvoteordning). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 70 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Etablering af Nationalt ID-center). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 46 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
Din søgning gav 44 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200