Udlændinge- og Integrationsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 145 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 141 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 97 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 96 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 B Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 A Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 94 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 80 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny kvoteordning). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 70 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Etablering af Nationalt ID-center). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 46 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
B 58 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen. Undervisningsministeriet 2017-18
B 22 Forslag til folketingsbeslutning om at skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov. Justitsministeriet 2017-18
B 21 Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af handlinger, der forhindrer tvangsudsendelse af udlændinge. Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
B 19 Forslag til folketingsbeslutning om ikke at udstede skattekort til illegale indvandrere. Skatteministeriet 2017-18
B 13 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere. Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
B 12 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
B 11 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser. Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
B 1 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Justitsministeriet 2017-18
Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200