Udenrigsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Minister Status Dato
L 236 Samrådsspørgsmål A Mener ministeren i lighed med FDM, at forslaget om en ny modregningsordning for kommunernes parkeringsindtægter, som det ligger nu, vil være en katastrofe, med mindre det øgede statslige provenu bruges på en statslig pulje til investering i nye parkeringsanlæg og park and ride-anlæg for at minimere trængsel og sikre en bedre parkeringsforhold? Og overvejer ministeren andre tiltag, der kan sikre bedre parkeringsforhold, særligt for kommuner med store parkeringsudfordringer? Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Kan regeringen støtte at trække Danmark i en mere skæv retning pga. øget geografisk ulighed som følge af en nedsættelse af arveafgiften? Der henvises til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse ”Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift” publiceret den 16. maj 2018, som dokumenterer, at den økonomiske gevinst ved en lavere arveafgift i højere grad vil falde i de relativt velstillede kommuner nord for København og omkring Aarhus end i resten af landet. Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes forholde sig til, at en nedsættelse af arveafgiften vil øge den sociale ulighed i Danmark, f.eks. fordi 33 pct. af en nedsættelse af arveafgiften vil tilgå den 10 pct. mest velstående del af befolkningen? Der henvises til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse ”En lavere arveafgift er en stor skattelettelse til de rigeste” publiceret den 10. maj 2018. Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Vil regeringens forslag til finanslov for 2019 indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften? Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Er det regeringens politik at fjerne arveafgiften, sådan som Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti har foreslået? Der henvises til artiklen ” Blåt flertal åbner for et opgør med arveafgiften: »Det er dybt urimeligt, at man skal betale skat, efter at man er død«” bragt i Berlingske den 6. maj 2018. Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Kan ministeren redegøre for de juridiske udfordringer kommunerne står over for, når de ønsker at benytte muligheden – som vedtaget i Bandepakke III – for at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt rocker- eller bandegruppe, der er til væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende samt oplyse, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at den hjemmel kommunerne er blevet givet reelt kan anvendes i praksis? Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AU Ifølge P1 Orientering fastholder formand for Tibetkommissionen, at hun og kommissionen ikke vidste, at ministeriet kunne fremskaffe mails fra ministre og embedsmænd fra flere forskellige systemer, og at den manglende adgang til ministrenes mails har forhindret kommissionen i at komme til bunds i sagen. Kommissionsformanden udtaler endvidere til P1 Orientering, at ”Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds, når vi ikke ser deres mailkorrespondance”, jf. artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23. maj 2018. Ministeren udtaler efterfølgende til DR, at ”Jeg synes egentlig, at man skal spørge sig selv, når der nu i hele det her lange kommissionsarbejde ikke har vist sig nogen rygende pistol eller noget, der tilkendegiver, at der skulle ligge noget særligt interessant. Mon ikke – med de her mange mennesker, der er blevet afhørt, og med de mange dokumenter og lydfiler – at der var kommet et eller andet frem, hvis der havde været noget at komme efter? Det kan jeg ikke lade være med at tænke. Men det må man jo vurdere hver for sig. Jeg har det bare sådan, at jeg umiddelbart har svært ved at se grundlaget for det”, jf. artiklen ”Pape afviser ny Tibetkommission: Mon ikke en rygende pistol var dukket op i første omgang?” Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren kommer frem til den vurdering, når den er i direkte modstrid med kommissionsformandens vurdering? Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AT Ifølge P1 Orientering fastholder formanden for Tibetkommissionen, at hun og kommissionen ikke vidste, at ministeriet kunne fremskaffe mails fra ministre og embedsmænd fra flere forskellige systemer, og at den manglende adgang til ministrenes mails har forhindret kommissionen i at komme til bunds i sagen. Kommissionsformanden udtaler endvidere til P1 Orientering, at ”Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds, når vi ikke ser deres mailkorrespondance”. Der henvises til artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang”. Vil ministeren i den sammenhæng redegøre for ministerens handlingsplan for at sikre, at vi nu rent faktisk kommer til bunds i sagen? Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AS Kan ministeren redegøre for, hvorledes ministeren såvel som ministeriets embedsmænd både før, under og efter Tibetkommissionens oprettelse, arbejde og beretning har haft kendskab til, at Udenrigsministeriet har eller har haft backups af slettede e-mails, herunder fra fratrådte embedsmænd og ministre, som Tibetkommissionen ikke har modtaget og/eller ikke er blevet oplyst om eksisterer, jf. artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23. maj 2018? Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Kan ministeren redegøre for, hvordan forsikringen over for Tibetkommissionen kunne være retvisende med hensyn til om alt materiale var udleveret til kommissionen, når det fremgår af artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23. maj 2018, at Udenrigsministeriet forsikrede Tibetkommissionen om, at ministeriet nu ”har afleveret alt materiale, som har kunnet identificeres, til brug for Tibetkommissionens undersøgelse”. I artiklen fastholder formanden for Tibetkommissionen imidlertid, at hun og kommissionen ikke vidste, at ministeriet kunne fremskaffe mails fra ministre og embedsmænd fra flere forskellige systemer, og at den manglende adgang til ministrenes mails har forhindret kommissionen i at komme til bunds i sagen. Kommissionsformanden udtaler endvidere til P1 Orientering, at ”Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds, når vi ikke ser deres mailkorrespondance”. Det fremgår endvidere af artiklen, at P1 Orientering flere gange har spurgt Udenrigsministeriet, hvordan disse forsikringer kunne være retvisende, når ministeriet ikke havde søgt i de tre nævnte systemer med e-mails og angiveligt ikke havde fortalt Tibetkommissionen om deres eksistens, men at ministeriet ikke har svaret på spørgsmålet? Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Kan ministeren redegøre for, hvorledes ministeren såvel som ministeriets embedsmænd både før, under og efter Tibetkommissionens oprettelse, arbejde og beretning har haft kendskab til, at Udenrigsministeriet har eller har haft backups af slettede e-mails, herunder fra fratrådte embedsmænd og ministre, som Tibetkommissionen ikke har modtaget og/eller ikke er blevet oplyst om eksisterer, jf. artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23. maj 2018? Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Vil ministeren redegøre for, hvorfor Tibetkommissionen aldrig fik udleveret e-mails fra ministeriets backupsystemer, jf. artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23. maj 2018? Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BD Vil ministeren gøre noget for at øge kontrollen med de lange dyretransporter eller arbejde for at forbedre reglerne nationalt eller i EU for at sikre bedre dyrevelfærd under transporterne af grise? Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BC Hvad vil ministeren gøre for at reducere antallet af lange dyretransporter, som er steget fra 1,9 mio. grise i 2007 til 9,4 mio. grise i 2017? Der henvises til artiklen ”Antallet af lange dyretransporter er eksploderet” bragt på Ritzau.dk den 24. maj 2018. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BB Ministeren bedes redegøre for sin indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 18. og 19. juni 2018 samt eventuelle sager, hvortil der søges mandat i Europaudvalget. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AP I forlængelse af TV2s udsendelse operation X ”Nordea og det store pengevaskeri” den 24. maj 2018 bedes ministeren redegøre for, hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs. Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Af TV2s udsendelse operation X ”Nordea og det store pengevaskeri” den 24. maj 2018 fremgår det, at Nordea i 2011 blev advaret af bagmandspolitiet om, at 500-eurosedler overvejende anvendes i forbindelse med hvidvask og økonomisk kriminalitet. Såfremt dette er korrekt, vurderer ministeren da, at Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, når Nordea har leveret omkring 1 mia. kr. i 500-eurosedler til valuta vekslingsvirksomheder frem til 2015? Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Af årsberetningen fra 2010 af ”Hvidvaskssekretariatet og sporingsgruppen – Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed” fremgår det under ”Almene advarsler”, at der er grund til, at der i Danmark udvises agtpågivenhed, når man som underretningspligtig møder kunder, der vil købe eller sælge 500-euro-sedler, idet 500-euro-sedler har vist sig særdeles velegnede for kriminelle, der eksempelvis vil smugle penge fra et land til et andet. Ministeren bedes oplyse, hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet. Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AM I forlængelse af TV2s udsendelse operation X ”Nordea og det store pengevaskeri” bragt den 24. maj 2018, hvori vekselkontorer sammenkædes med hvidvask og kriminalitet, bedes ministeren give en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, der blev indført med ÆF til L 41 forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder tilsynsindsatsen, antal kontrolbesøg - anmeldte som uanmeldt – samt inddragelse af tilladelse til valutavirksomhed? Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BA Ministeren bedes redegøre for sin indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 18. og 19. juni 2018 samt eventuelle sager, hvortil der søges mandat i Europaudvalget. Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål T Vil ministeren redegøre for Økonomisk Redegørelse af maj 2018 med henblik på efterfølgende drøftelse? Finansministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Er ministeren enig med Vallensbæks konservative borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok jf. Jyllands-Postens artikel ”Her plages særlig mange borgere af trafikstøj” (www.jyllands-posten.dk, den 14. maj 2018) og med Randers’ borgmester Torben Hansen, der udtaler ”Støjen er invaliderende for borgerne, og staten gør alt for lidt for at lave støjbekæmpelse ved motorvejen,” jf. JP’s artikel ”Statens asfalt generer 20.000 flere jyske husstande” (www.jyllands-posten.dk, den 12. maj 2018)? Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Mener ministeren, at det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje jf. Jyllands-Postens artikel ”Her plages særlig mange borgere af trafikstøj” (www.jyllands-posten.dk, den 14. maj 2018)? Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark? Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CD Vil ministeren arbejde for, at det bliver lettere for såvel det faste personale som afløsere at få adgang til relevante – og potentielt livsvigtige – oplysninger i borgernes journaler på plejehjem, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen? Der henvises til artiklen ”Gitte er vikar i hjemmeplejen: Har ikke adgang til borgernes journaler” bragt på www.dr.dk den 21. maj 2018. Ældreministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200