Miljø- og Fødevareudvalgets lovforslag

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 186 Forslag til lov om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 169 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 168 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 167 Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 151 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Opfølgning på »fiskeripakken«, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.). Udenrigsministeriet 2017-18
L 129 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 103 Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser. Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 102 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 101 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 100 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse. (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 72 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr. (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 56 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 55 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 54 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 52 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber). Udenrigsministeriet 2017-18
Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200