Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) alm.del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om status på hvert af initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin, til miljø- og fødevareministeren 04-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 9. og 10. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren 04-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (miljø) den 13. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren 04-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 9. og 10. oktober 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 04-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om baggrunden for overførslen af fiskeriområdet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ressortområde til ministeren for ligestilling og minister for nordisk samarbejde, hvilket er statsministerens prærogativ, til statsministeren 05-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om de politiske retningslinjer for Miljøstyrelsens faglige bedømmelse af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider som ikke-godkendte, forbudte eller anvendelsesbegrænsede i Danmark og EU, til miljø- og fødevareministeren 05-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at foretage sig for at forhindre landbruget i at anvende pesticider, til miljø- og fødevareministeren 05-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om kommentar til artiklen ”EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study” bragt på www.thegurardian.com den 15. september 2017, til miljø- og fødevareministeren 05-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om forhandlingerne om udformningen af den næste periode af EU’s landbrugspolitik, til miljø- og fødevareministeren 06-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om genetablering af forvaltningen på fiskeriområdet, til ministeren for fiskeri og ligestilling 16-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 6. november 2017, til miljø- og fødevareministeren 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. tilbagetaget 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvorvidt klorofyltallene, der er opgjort i den endnu ikke-offentliggjorte NOVANA rapport 2016, vil betyde, at der er vandområder, der er faldet i tilstandsklasse, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvordan de fortsat stigende klorofyltal stemmer overens med forudsætningerne i kvælstofregnskabet der lå til grund for gødningslempelserne i Fødevare- og landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm., om Vandrammedirektivets krav til myndighedernes indgriben, når overvågningen på tredje år i træk viser stigende klorofylindhold i vandområderne, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvorvidt de lempede gødningsregler i Fødevare- og landbrugspakken er i konflikt med Vandrammedirektivet m.m., til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 11. og 12. december 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 17-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 11. og 12. december 2017, til miljø- og fødevareministeren 17-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. tilbagetaget 22-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om konsekvenser af at kvælstofkoncentrationen har været undervurderet med 15-20 pct. siden 2010, til miljø- og fødevareministeren 24-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om de usikkerheder ved NLES4 modellen – der ligger til grund for landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren 27-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om Folketinget og forligspartierne er blevet tilstrækkelig oplyst om usikkerhederne ved NLES4-modellen, til miljø- og fødevareministeren 27-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om ministeren eller ministeriet haft kendskab til, hvad udledningstallene fra landbrugspakken ville have været, hvis man havde brugt NLES3 modellen m.m., til miljø- og fødevareministeren 27-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om, hvordan ministeren agter at følge op på oplysninger om, at Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser, til miljø- og fødevareministeren 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 29. januar 2018, til miljø- og fødevareministeren 04-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200