Alle Grønlandsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
GRU Alm.del Spørgsmål 66 Spm. om det er regeringens opfattelse, at der har været negative følger af kinesiske investeringer i Danmark, til erhvervsministeren Erhvervsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 65 Spm. om, hvilke kinesiske investeringer der for tiden findes i Danmark, herunder indenfor hvilke brancher de findes, til erhvervsministeren Erhvervsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 64 Spm. om at bekræfte, at Danmark støtter Kinas deltagelse som observatør i Arktisk Råd og dermed Kinas interesse for at medvirke aktivt i den arktiske udvikling, til udenrigsministeren Udenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 63 Spm. om eksempler på demokratiske stater i vores del af verden, hvor kinesiske investeringer i infrastruktur har medført politiske magtforskydninger til Kinas fordel, til udenrigsministeren Udenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 62 Spm. om, at de embedsmænd, der arbejder for kinesiske investeringer til Danmark, samtidig – og med samme kraft - søger at skaffe investeringer til resten af Rigsfællesskabet, til udenrigsministeren Udenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 61 Spm. om, hvor mange midler, der bruges fra regeringens side – herunder lønmidler og mandetimer – til at tiltrække kinesiske investeringer til Danmark Udenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 60 Spm. om, hvordan regeringen vil arbejde for, at Grønland ikke halter efter den udvikling, som der sker indenfor persondataområdet og hvordan regeringen vil sikre, at Grønland ikke længere har status som et usikkert 3. land, til justitsministeren Justitsministeren 17-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om flere grønlandske præster i Danmark, til kirkeministeren Kirkeministeren 15-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 58 Spm. om regeringen er i dialog med Naalakkersuisut om en fælles indsats i EU for at bevare Grønlandsinstrumentet på nuværende vilkår, til udenrigsministeren Udenrigsministeren 14-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 57 Spm. om at regeringen vil arbejde for at øge informationen om udenrigspolitiske forhold, som regeringen forvalter og som vedrører Færøerne og om der er en igangværende lignende dialog med Naalakkersuisut om at øge informationen og inddragelsen af Grønland i udenrigspolitiske forhold, til udenrigsministeren Udenrigsministeren 14-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål US 35 Om Arktis og om Camp Century. Statsministeren 07-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål US 34 Om forbedringer i rigsfællesskabet. Statsministeren 07-05-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 56 Spm. om åbningen af Anstalten i Nuuk og overflyttelsen af forvaringsdømte, vil betyde en forøget arbejdsmængde for Politiet i Grønland omkring sikkerhedsforanstaltningen forbundet med behandling i det offentlige sundhedssystem, til justitsministeren Justitsministeren 26-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 55 Spm. om status på bestræbelserne om at afsætte midler til to årsværk til psykologbehandling og et halvt årsværk til psykiatrisk behandling, når den nye anstalt i Nuuk åbner, til justitsministeren Justitsministeren 26-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 54 Spm. om, hvad der forstås ved danske kunst og om det også indbefatter grønlandsk og færøsk kunst, til kulturministeren Kulturministeren 20-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 53 Spm. om praksis vedrørende rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i råstofindustrien er ændret således, at det kun er specialiserede arbejdere, der opnår fritagelse fra krav om arbejdstilladelse i tre måneder, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren 18-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 52 Spm. om, hvor ofte der er registreret statsskibe fra andre lande i grønlandske farvande de seneste 5 år, samt hvordan staten håndterer sådanne situationer, til forsvarsministeren Forsvarsministeren 13-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 51 Spm. om regeringen vil genindføre muligheden for, at grønlandske lærere – uden økonomisk omkostning for Selvstyret – vil kunne tilbydes ét års opkvalificerende læreruddannelse på et dansk seminarium for der igennem at højne den faglige kvalitet i Grønlands folkeskole, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren 13-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 50 Spm. om Atorfillit Kattuffiat kan få forhandlingsretten til overenskomstforhandlingen for gruppen af socialfagligt personale (socialrådgivere på anstalterne og i Kriminalforsorgen i Frihed) under Kriminalforsorgen i Grønland, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation 06-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 49 Spm. om at redegøre for status for lovforslaget om søfarendes ansættelsesforhold, herunder omkring ønsket fra Inatsisartut og kan ministeren oplyse, hvornår regeringen forventer at lovforslaget træder i kraft, til erhvervsministeren Erhvervsministeren 03-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 48 Spm. om, hvornår regeringen forventer at kunne fremsætte forslag til en ny Børnelov gældende for Grønland for derved at rette op på denne skæve retsstilling, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren 03-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 47 Spm. om, hvilke kriterier lægges til grund for afgørelser i sager om forældremyndighed, hvor den ene forælder bor i Danmark og den anden bor i Grønland, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren 03-04-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 46 Spm. om problemet med ”inaktive” cpr-numre, som en del tilflyttere fra Grønland til Danmark oplever, når de skal folkeregistreres i Danmark, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren 14-03-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 45 Spm. om, hvordan statsansatte i Grønland vil blive påvirket af en eventuel lockout i Danmark, til justitsministeren Justitsministeren 09-03-2018
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 44 Spm. om, hvor mange sager indeholder denne type undersøgelser, hvor en forældre eller begge er bosiddende i Grønland, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren 05-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200