Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Udtalelse En udtalelse er en retsakt, der ifølge artikel 288 i TEUF ikke har bindende virkning. Udtalelser kan ikke prøves af EU-Domstolen.
Udvalgsbilag Udvalgsbilag er de papirer, der deles rundt i udvalgene til udvalgsmedlemmerne. Det kan f.eks. være et skriftligt spørgsmål til en minister eller en rapport eller et notat, ministeren har sendt til udvalget.
Henvendelser fra borgere og organisationer til udvalgene bliver også delt rundt til udvalgsmedlemmerne som udvalgsbilag. Alle offentligt tilgængelige udvalgsbilag findes på ft.dk.
Udvalgsformand Hvert udvalg har en formand. Formandens vigtigste opgave er at lede udvalgsmødet, dvs. følge dagsordenen og give ordet til de medlemmer af udvalget, som ønsker at sige noget.
Udvalgsmedlemmer I de fleste af Folketingets 25 faste udvalg er der 29 udvalgsmedlemmer.

I Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget og Indfødsretsudvalget er der 17 medlemmer. I Udvalget for Forretningsordenen er der 21 medlemmer.
Udvalgsmøde De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.

Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.

Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.
Udvalgsspørgsmål Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område.
Ugeplan Folketingets Administration laver ugeplaner over, hvilke sager der er på dagsordenen i Folketingssalen i den aktuelle uge og de følgende to uger frem. På den måde kan ordførerne holde øje med, hvornår der er forslag i Folketingssalen, som de skal være med til at debattere, og som de skal skrive en ordførertale til.

Samtidig kan offentligheden holde sig orienteret om, hvad der foregår i Folketinget.
Din søgning gav 8 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200