Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Samråd Et samråd er et møde i et folketingsudvalg med en minister. Samråd kan være åbne eller lukkede.
Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.
Spørgetid Hver onsdag er der spørgetid i Folketingssalen. Her besvarer ministrene spørgsmål, som folketingsmedlemmerne forinden har sendt til dem. Ministrene kender altså spørgsmålene på forhånd. Spørgsmålene kaldes også § 20-spørgsmål, fordi de er beskrevet i § 20 i Folketingets forretningsorden.

Hvert folketingsmedlem kan maksimalt stille to spørgsmål til hver minister. Hver minister skal besvare spørgsmål i maksimalt 1 time.
Spørgetime med statsministeren Spørgetimen med statsministeren bliver som regel afholdt hver anden tirsdag fra kl. 13. Her kan partilederne for partier uden for regeringen stille statsministeren spørgsmål. Statsministeren kender ikke spørgsmålene på forhånd.
Spørgsmål til en minister Medlemmer stiller spørgsmål til ministre som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag. De kan også stille spørgsmål som led i den parlamentariske kontrol med regeringen.
Statsråd Med passende mellemrum holder statsministeren og de øvrige ministre et møde med dronningen. Mødet kaldes for statsrådet, og det ledes af dronningen eller hendes stedfortræder, hvis hun er ude at rejse.

På statsrådet underskriver dronningen sammen med en minister de love, som Folketinget har vedtaget.
Regeringen orienterer også dronningen om nye lovforslag, den vil fremsætte i Folketinget.
Suverænitet
Din søgning gav 6 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200