Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Medlemmer Folketinget består af 179 folketingsmedlemmer. Det forkortes MF (medlem af Folketinget). 175 folketingsmedlemmer er valgt i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland.
Medlemssekretær Folketingsmedlemmer har en medlemssekretær, som oftest er kontoruddannet. Medlemssekretæren passer folketingsmedlemmets telefon, holder styr på papirerne, arrangerer møder osv. Nogle gange betjener en medlemssekretær flere medlemmer.
Mellemfristet budgetmålsætning (MTO) MTO er forkortelsen for Medium Term Budgetary Objective, eller på dansk: mellemfristet budgetmålsætning. De mellemfristede budgetmålsætninger er et redskab til at sikre en sund budgetpolitik i medlemslandene og indgår i de stabilitets- og konvergensprogrammer, som de enkelte lande fremlægger for Kommissionen i forbindelse med det såkaldte europæiske semester.
Menneskerettigheder EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt principperne i Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention. Respekten for menneskerettighederne bekræftes i præamblen til fællesakten fra 1986 og er siden indarbejdet i artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU).
MEP Forkortelse for medlem af Europa-Parlamentet.
Militærstruktur EU’s militærstruktur består af tre stående politiske organer, som er oprettet i Rådet.
Miljøgarantien Miljøgarantien er populærnavnet for en traktatbestemmelse, der under visse omstændigheder giver medlemslandene lov til at opretholde deres nationale regler, selv om der er vedtaget EU-harmoniseringsregler om det indre marked.
Minister En minister er medlem af regeringen. Antal ministre varierer fra regering til regering. Det er den til enhver tid siddende statsminister, der udpeger og bestemmer, hvor mange ministre en regering skal have, og hvem der skal være minister. Hver minister har sit eget ansvarsområde – det kaldes for ressort.
Mistillidsvotum Hvis et flertal i Folketinget ikke længere har tillid til en minister, skal ministeren træde tilbage. Det sker ved en afstemning i Folketinget, hvor folketingsmedlemmerne stemmer om et såkaldt mistillidsvotum.

Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg.
Din søgning gav 9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200