Ombudsmanden

Efter hvert folketingsvalg vælger Folketinget en Ombudsmand. Ombudsmandens opgave er at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige myndigheder, der har ret til at træffe afgørelser om borgerne. 

Borgerne kan gå til Folketingets Ombudsmand med en sag, de ønsker undersøgt, og Folketingets Ombudsmand kan også selv tage sager op. Ombudsmanden arbejder uafhængigt af Folketinget.

Ombudsmanden driver også Børnekontoret, hvortil børn kan klage over offentlige myndigheders afgørelser – eller voksne kan klage på et barns vegne. Børnekontoret besøger også institutioner for anbragte m.v.