Minister

En minister er medlem af regeringen. Antal ministre varierer fra regering til regering. 

Det er den til enhver tid siddende statsminister, der udpeger og bestemmer, hvor mange ministre en regering skal have, og hvem der skal være minister. Statsministeren vælger næsten altid ministre, som også er medlemmer af Folketinget, men det er ikke noget krav, at en minister er medlem af Folketinget.

Hver minister har sit eget ansvarsområde – det kaldes for ressort.