Mindretalsregering

Danmark er et demokratisk land med parlamentarisme. Det betyder, at regeringen skal have flertal i Folketinget -  eller i hvert fald ikke have et flertal imod sig. 

Det parti eller de partier i Folketinget, som har ministre i regeringen, kaldes regeringsparti/-er. Hvis regeringspartiet/-erne behøver stemmer fra andre partier for at opnå flertal, er der tale om en mindretalsregering. De partier, som hjælper en mindretalsregering til at opnå flertal, kaldes regeringens parlamentariske grundlag.

Hvis regeringspartiet/-erne selv har flertallet i Folketinget, er det en flertalsregering.