Høring

Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. 

Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.

Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. 

En høring i et udvalg er forskellig fra de høringer, som ministerierne sender kommende lovforslag ud i. At et ministerium sender et lovforslag i høring betyder, at berørte foreninger og organisationer m.fl. bliver bedt om at komme med skriftlige kommentarer til forslaget. Dette kaldes et høringssvar.