Gruppemøde

Alle folketingsmedlemmer, der tilhører samme folketingsgruppe, holder gruppemøder. Her diskuterer de, hvad de mener om forslagene, de arbejder med i Folketingssalen og i udvalgene. Gruppen beslutter, hvad der skal være partiets holdning til hvert forslag. 

Hvis nogle medlemmer af gruppen skal forhandle med regeringen eller andre partier, drøfter gruppen, hvilken taktik de skal bruge i forhandlingerne.