Clearing

Clearinger er aftaler mellem folketingsgrupperne, så nogle af medlemmerne ikke behøver at deltage i de ugentlige afstemninger i Folketingssalen, samtidig med at deres fravær ikke rokker ved, hvilke partier der har flertal under afstemningerne. 

Man sørger for, at forholdsmæssigt lige mange medlemmer fra regeringen og dens støttepartier, som fra oppositionspartierne cleares. På den måde bibeholdes det styrkeforhold, vælgerne har bestemt der skal være mellem partierne, da de valgte medlemmerne ind ved et folketingsvalg. 

De clearede medlemmer behøver ikke at møde frem til afstemningerne. Det gør det muligt for folketingsmedlemmerne at deltage i de mange politiske møder, konferencer, studieture m.m., der foregår samtidig med møderne i Folketingssalen. 
Ifølge grundloven er Folketingets medlemmer ’ene bundet ved deres overbevisning’. Clearingaftalerne er således uforbindende, de indgår ikke i reglerne for Folketinget: Folketingets forretningsorden.