Valg til kommuner, regioner og EU

Via kommunale og regionale valg får vælgerne indflydelse på lokalpolitiske beslutninger, der vedrører deres egen kommune og f.eks. sygehusvæsenet, der hører under regionerne. Ved europaparlamentsvalg stemmer vælgerne om, hvem der skal repræsentere Danmark i fællesskabet mellem alle EU’s medlemslande.

Valg
Større

Kommunale og regionale valg

Siden 2007 har Danmark været inddelt i 5 regioner og 98 kommuner. Regionerne ledes af politikere i regionsråd, og kommunerne ledes af politikere i kommunalbestyrelser eller byråd.

Der skal vælges medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd hvert 4. år. Valgene afholdes samme dag, og man stemmer således til begge valg samtidig. Valgene ligger fast og afholdes altid den 3. tirsdag i november. Det seneste kommunale og regionale valg blev afholdt i november 2017. Det næste afholdes i 2021.

Du kan kun stemme til kommunal- og regionsvalg, hvis du bor i kommunen. I modsætning til ved et folketingsvalg kan du godt stemme til de lokale valg, selvom du ikke er dansk statsborger.

Hvem vælges?

Medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd vælges ved det kommunale og regionale valg. 
 
Regionsrådene i de 5 regioner har hver 41 medlemmer. 
 
Kommunalbestyrelsernes medlemsantal varierer alt efter kommunens størrelse. De valgte medlemmer har deres pladser – mandater – for en 4-årig periode, der gælder fra den 1. januar i året efter valget til den 31. december i året med det næste valg.

Kommunalbestyrelsens ansvar

Kommunalbestyrelsens opgave efter et kommunalvalg er bl.a. at vælge en borgmester og drive kommunen. Kommunerne har bl.a. ansvar for: 

 • folkeskolen
 • ældreplejen
 • integration
 • natur
 • miljø 
 • det lokale vejnet 

Regionsrådenes ansvar

Regionsrådene driver større geografiske områder og har bl.a. ansvaret for: 

 • sygehusene 
 • psykiatrien 
 • privat praktiserende læger og speciallæger 
 • turisme 
 • kultur 
 • natur
 • miljø 
 • beskæftigelse

Europaparlamentsvalg

Europa-Parlamentet er EU’s folkevalgte forsamling. I Europa-Parlamentet vedtages de love, som alle medlemslande af EU skal følge. Lovene kan f.eks. omhandle miljø, sundhed og transport. 

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Det er EU, der hvert 5. år fastsætter en kort periode, som valget skal afholdes inden for i alle medlemslandene. Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes i 2019.
 
Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer. 13 medlemmer kommer fra Danmark, og det er de 13 pladser, vi i Danmark stemmer om hvert 5. år.