Dokumenter før 2004-05 findes i webarkivet

Folketingets hjemmeside indeholder Folketingets parlamentariske dokumenter fra og med folketingsåret 2004-05. Dokumenter fra tidligere folketingsår (1985-86 til 2003-04) ligger i et webarkiv. Brug listen herunder som adgang til webarkivet.

I webarkivet er der metadata for dokumenterne, dvs. oplysninger om f.eks. titel, udvalg, ministerområde, dato, dokumenttype osv.; men der er kun delvis adgang til fuldtekstdokumenter. Omfanget af fuldtekstdokumenter fordeler sig således:

Stort antal fuldtekstdokumenter

Nogle fuldtekstdokumenter, primært dokumenter produceret af Folketinget

Ingen fuldtekstdokumenter

 

Digitalisering af Folketingstidende og Rigsdagstidende

Folketinget arbejder på at digitalisere Folketingstidende (1953-2008/09) og Rigsdagstidende (1850-1953).

De 2 millioner digitaliserede sider forventes publiceret på folketingstidende.dk i oktober 2018.