Ny beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden er afgivet

09.12.2015

Statsrevisorerne har den 9. december 2015 afgivet beretning nr. 7/2015 om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden med denne bemærkning:

Udenrigsministeriets kontraktdatabase viser, at udgiften til konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden udgjorde ca. 273 mio. kr. i 2014. Udgiften har været faldende de seneste 15 år, hvilket bl.a. skyldes omlægning af udviklingsbistanden.

Konsulenterne anvendes typisk ved teknisk assistance til lokale partnere i modtagerlandet og ved bistand for enheder i hjemme- og udetjenesten, når udviklingsprogrammer skal udformes og evalueres. Både kontorerne i hjemmetjenesten og de flere end 100 repræsentationer er budgetansvarlige enheder, og derfor er der mange indkøbere af konsulentbistand.

Udenrigsministeriet har opstillet professionelle rammer for at håndtere indkøb af konsulentbistand. Det gælder større indkøb, som skal overholde EU’s udbudsdirektiv  ved køb over 900.000 kr. og den danske tilbudslov ved køb over 500.000 kr., mens indkøb mellem 250.000 kr. og 500.000 kr. skal ske efter indhentning af 3 tilbud. Indkøb under 250.000 kr. skal ikke konkurrenceudsættes, men den enkelte indkøber skal sikre, at indkøb sker bedst og billigst.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet bør udarbejde en samlet strategi for anvendelse af konsulenter til centrale opgaver i forbindelse med udmøntning, styring og kvalitetssikring af udviklingsbistanden. Strategien bør bl.a. tage stilling til, hvilke opgaver der løses bedst af eksterne konsulenter, og hvilke opgaver der bør løses af fastansat personale, og udgøre det strategiske grundlag og vejledning for decentrale indkøb.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriets indkøb af konsulentydelser ikke er helt tilfredsstillende, idet strategien for valg af konsulentbistand og dokumentationen heraf bør styrkes. Statsrevisorerne kritiserer endvidere:

  • at Udenrigsministeriets overblik over det samlede konsulentkøb er ufuldstændigt på grund af mangler i udetjenestens registreringer i kontraktdatabasen
  • at 19 % af Udenrigsministeriets kontrakter i perioden 2012-2014 blev budgetudvidet uden en dokumentation, der levede op til ministeriets betingelser.

Endelig bør valg af konsulent ved kontrakter under 250.000 kr. dokumenteres bedre, og disse kontrakter bør afprøves med jævne mellemrum ved indhentning af flere tilbud.

Ministerens svarfrist: 4 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]