L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 26

Der bedes redegjort for, hvorledes lovforslagets bestemmelser virker i følgende situation: Personen A ejer ved fraflytningen aktierne i holdingselskabet H, der ejer 100 pct. aktierne i driftsselskabet D. Der beregnes fraflytningsskat af den beregnede avance på aktierne i H ved fraflytningen. Efter fraflytningen udbetaler D betydelige beløb til A i honorarer. Da der ikke er ydet modydelser for honorarerne, betragter D beløbene som ikke fradragsberettiget maskeret udbytte til A. A bor nu i en EU/EØS stat, hvor Danmark efter dobbeltbeskatnings-overenskomsten har tillagt hjemstaten beskatningsretten til udbyttet.
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 26, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 26-08-2008

Spm. om en redegørelse for, hvorledes lovforslagets bestemmelser virker i følgende situation, til skatteministeren