L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 25

Der bedes redegjort for, hvorledes lovforslagets bestemmelser virker i følgende situation: Personen A ejer ved fraflytningen aktierne i holdingselskabet H, der ejer 100% aktierne i driftsselskabet D. Der beregnes fraflytningsskat af den beregnede avance på aktierne i H ved fraflytningen. Efter fraflytningen sælger H aktierne i D til personen A, og de efterfølgende år udlodder D betydelige beløb til A. Kan det bekræftes, at udlodningen fra D ikke påvirker fraflytningsskatten vedrørende aktierne i H?
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 25, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 26-08-2008

Spm. om en redegørelse for, hvorledes lovforslagets bestemmelser virker i følgende situation, til skatteministeren