L 46 Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald.
(Udmøntning af kommunalreformen med henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Udvalg: Boligudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Lovforslag som vedtaget

Vedtaget: 16-06-2005

Vedtaget: 16-06-2005

Lovforslag som vedtaget

20042_l46_som_vedtaget (html)