Lovforslag

Din søgning gav 177 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 175 Forslag til finanslov for finansåret 2006. Finansministeriet 2004-05 (2. samling)
L 174 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (Præmiering af ekstra praktikpladser og udbetaling af ydelser til elever i erhvervsuddannelse plus). Undervisningsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 173 Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Salg af private andelsboligforeningsejendomme). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 172 Forslag til lov om ændring af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Handlingsplan m.v.) Beskæftigelsesministeriet 2004-05 (2. samling)
L 171 Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 170 Forslag til lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Finansministeriet 2004-05 (2. samling)
L 169 Forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 168 Forslag til lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 167 Forslag til lov om lægemidler. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 166 Forslag til Danmarks Riges Grundlov. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 165 Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2004-05 (2. samling)
L 164 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Maksimale bindingsperioder ved udbud af teleterminaludstyr, ophævelse af regler om småforbrugerabonnement og ændring af regler vedrørende frit operatørvalg). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2004-05 (2. samling)
L 163 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2004-05 (2. samling)
L 162 Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Virksomhedspant). Justitsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 161 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særlig hensynsløs kørsel). Justitsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 160 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale). Justitsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 159 Forslag til lov om Sund og Bælt Holding A/S. Transport- og Energiministeriet 2004-05 (2. samling)
L 158 Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 157 Forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Kulturministeriet 2004-05 (2. samling)
L 156 Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 155 Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling. (Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse af direktivet om overtagelsestilbud). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 154 Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indløser for at modtage et betalingsmiddel med chip. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr af bruger, når denne benytter et betalingsmiddel i den fysiske handel).). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 153 Forslag til lov om ændring af færdselsloven og pasloven. (Knallerter, køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas m.v.). Justitsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 152 Forslag til lov om ændring af lov om borteblevne. (Ændring af betingelserne for at afsige dødsformodningsdom). Justitsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 151 Forslag til lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden. Transport- og Energiministeriet 2004-05 (2. samling)
Din søgning gav 177 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200