Ligestillingsudvalget (LIU) alm. del bilag

Din søgning gav 100 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
LIU Alm.del Bilag 100 Invitation til Multicultural Business Women (MBW) paneldebat den 20. november 2013, kl. 14.30 - 18.40 på Christiansborg, fra IBM Danmark 27-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 99 EU-note om domme om beskyttelse mod aldersdiskrimination 27-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 98 Invitation til høring om "Violence againt Women" den 2. oktober 2013 i Europa Parlamentet i Bruxelles 23-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 97 Tilmelding til møde med delegation fra Japan den 24. oktober 2013 om ligestilling mellem mænd og kvinder 23-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 96 Invitation til Event: Anti-menneskehandelsdag den 9. oktober 2013 i Københavns Kulturcenter, fra HopeNow 19-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 95 Invitation til "2013 Annual Summit of the "Women in Parliaments - Global Forum" (WIP) den 27. - 20. november 2013 i Bruxelles 18-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 94 Invitation til "Information Seminar on CEDAW" den 10. oktober 2013 i Geneve 18-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 93 Pressemeddelese af 18/9-13: "Det går langsomt fremad med ligelønnen" samt resumé, fra SFI 18-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 92 SFI-rapport 13:22 - Øremærkning af barsel til fædre 02-09-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 91 Invitation til ministermiddag torsdag den 10. oktober 2013 på Restaurant Cap Horn, Nyhavn, fra ministeren for ligestilling og kirke 28-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 90 Orientering om svar på henvendelse fra Mainstreamningnetværket, fra ministeren for ligestilling og kirke 28-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 89 Invitation til OECD High-Level Parliakentary Seminar den 2. oktober 2013 i Paris, fra OECD 26-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 88 Internt dokument 12-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 87 Internt dokument 07-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 86 Internt dokument 06-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 85 Kopi af henvendelse af 4. juli 2013 til ligestillingsministeren om Vejledning om ligestillingsvurderinger 06-08-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 84 Internt dokument 25-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 83 Henvendelse af 16/7-13 fra LGBT Danmark vedr. dansk ratifikation af Europarådets konvention – CM(2011)49 – til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 17-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 82 Referat af rådsmødet (EPSCO) den 20. juni 2013, fra beskæftigelsesministeren 09-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 81 Evaluering af National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, fra ministeren for ligstilling og kirke 05-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 80 Referat af EPSCO-rådsmøde d. 20. juni 2013, fra ministeren for ligestilling og kirke 03-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 79 Danmarks 8. periodiske rapport til FN’s CEDAW-komité, fra udenrigsministeren 01-07-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 78 Brev vedrørende udvalgenes deltagelse i Folkemødet 2013, fra Folketingets formand 27-06-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 77 Notat om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, fra justitsministeren 26-06-2013
(2012-13)
LIU Alm.del Bilag 76 Orienteirng om Socialstyrelsens undersøgelse af kommunernes implementering af familierådgivningsordningen, fra social- og integrationsministeren 26-06-2013
(2012-13)
Din søgning gav 100 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200