Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 435 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
ERU Alm.del Spørgsmål 435 Spm. om kommentar til henvendelse af 26. september 2014 fra Jyske Bank vedrørende afskaffelse af autorisation for translatører og tolke, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 03-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 434 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/9-14 fra Tina Graff vedrørende afskaffelse af autorisation for translatører og tolke, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 03-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 433 Spm. om kommentar til henvendelse af 19/9-14 fra Translatørforeningen vedrørende afskaffelse af autorisationen for translatører og tolke, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 432 MFU spm. om det er i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler - herunder princippet om "arm's length" - når Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S deler kundedatabase, administrative omkostninger, web site og IT platform, og markedsfører hinandens lotteri og væddemål/onlinekasinospil på tværs af begge selskabers kunder, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 01-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 431 MFU spm. om ministeren vil redegøre for, om det er i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler, at et statsligt ejet selskab med eksklusive rettigheder (Danske Spil A/S) sælger de for et spilselskabs væsentligste aktiver som kundedatabase og IT platform til et konkurrenceudsat datterselskab (Danske Licens Spil A/S) for en pris, der ifølge branchevurderinger er en tredjedel af markedsprisen, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 01-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 430 MFU spm. om ministeren vil redegøre for, om der en sund konkurrencesituation på markedet for væddemål og online kasinospil, hvor statens selskab i 2013 havde en markedsandel på 55 pct. mens 28 andre spiludbydere delte de resterende 45 pct., til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 01-10-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 429 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at formindske den urimeligt lange tid det tager for bankkunder at flytte bank, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 30-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 428 Spm. om bankrådgivere, hvor virksomheden vil have dem til at sælge noget, der ikke er i kundens interesse, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 30-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 427 Spm. om ministeren vil redegøre for de for udvalget relevante dagsordenspunkter på rådsmødet (økonomi og finans) den 14. oktober 2014, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 30-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 426 MFU spm. om regeringen vil afvente resultatet af arbejdet fra det udvalg om tolkning, der er nedsat under Justitsministeriet, og hvis arbejdsområde er nærmere beskrevet i svaret af 17. december 2013 på spørgsmål nr. 157 (UUI alm. del), til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 26-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 425 MFU spm. om, hvilke hindringer ministeren mener, at der efter den hidtidige ordning er for den frie adgang til at drive erhverv som oversætter og tolk, og hvordan mener ministeren, at den eksisterende autorisationsordning kan hæmme væksten, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 26-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 424 MFU spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at en afskaffelse af ordningen ikke fører til en lavere kvalitet af det tolkearbejde, der udføres i offentligt regi i Danmark, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 26-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 423 MFU spm. om ministeren vil oplyse hvilke EU- og EØS-lande, der har, og hvilke der ikke har, en autorisationsordning for tolke og translatører, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 26-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 422 Spm. om kommentar til henvendelsen af 20. september 2014 fra John Strand, vedrørende reglerne for tilsyn af elselskabernes telesatsning i Danmark, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 25-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 421 MFU spm. om, hvilket ansvar ministeren mener, at han og ministeriet har for faldet i investeringer i den danske telesektor, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 25-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 420 MFU spm. om ministeren mener, at teleforliget fra 1999 har været med til at fremme investeringerne i den danske telesektor, eller er det ministerens vurdering, at der kan være en sammenhæng mellem teleforliget og det konstante fald i teleinvesteringerne, som er dokumenteret i Erhvervsstyrelsens rapport "Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013", til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 25-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 419 MFU spm. om ministerens holdning til, at Erhvervsstyrelsens rapport "Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013" viser, at investeringerne falder for 6. år i træk, og nu er de laveste i 10 år, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 25-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 418 MFU spm. om ministeren vil oplyse, hvorfor sikkerheden i Erhvervsstyrelsens database Webreg ikke forbedres, f.eks. således at det gøres obligatorisk, at en virksomhed skal orienteres, hver gang nogen ændrer i virksomhedens oplysninger, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 19-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 417 MFU spm. om der er eksport af tobaksvarer fra Danmark til Storbritannien og Irland, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 19-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 416 MFU spm. om ministeren vil oversende en oversigt over brugen af sociale klausuler i staten, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 17-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 415 Spm. om ministeren vil redegøre for udenlandske erfaringer med at udarbejde en samlet standard og certificeringsordning for hele turistsektoren dækkende både det offentlige og turisterhvervet, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 16-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 414 Spm. om, hvorledes arbejdet med den kommende kvalitetsstandard for turisme vil adskille sig fra arbejdet i Dansk Standards standardiseringsudvalg Service Excellence (S-497) og Turistinformation / Turistfører (S-337), der begge finansieres af aktørerne, som sidder i udvalgene, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 16-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 413 Spm. om rådsarbejdsgruppen for MIF-forordningen, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 15-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 412 Spm. om ministeren vil redegøre for dagsordenspunkterne på rådsmødet den 25-26. september 2014 (konkurrenceevne), til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 12-09-2014
(2013-14)
ERU Alm.del Spørgsmål 411 MFU spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for de danske pengeinstitutter, hvis kravet om at summen på de 20 største engagementer højst må udgøre 100 pct. af basiskapitalen gennemføres, til erhvervs- og vækstministeren Endeligt besvaret 10-09-2014
(2013-14)
Din søgning gav 435 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200