Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 435 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

ERU Alm.del Spørgsmål 1

Spm. om, hvilke initiativer ministeren ønsker at søsætte for at forbedre rammevilkårene for fiskeriet, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Torsten Schack Pedersen (V)

Endeligt besvaret

02-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 2

Spm. om ministerens kommentar til artiklen: "Vilkårene er konkurrenceforvridende" i Fiskeri Tidende den 14. september 2013, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Torsten Schack Pedersen (V)

Endeligt besvaret

02-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 3

MFU spm. om, hvor langt ministeren er nået i bestræbelserne på at få Søfartsstyrelsen til at tage initiativ til, at der sker en nærmere belysning af spørgsmålet om straffebestemmelserne i forbindelse med søulykker, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Tom Behnke (KF)

Endeligt besvaret

02-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 4

Spm. om, hvorfor der i regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-14 ikke er et forslag om ændring af råstofloven for så vidt angår indvinding af råstoffer på havet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til miljøministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Jakob Engel-Schmidt (V)

Endeligt besvaret

02-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 5

Spm. om en redegørelse for det i svar af 24. marts 2013 på alm. del - spørgsmål 232 (2012-13) omtalte analysearbejde vedr. råstofindvinding på havet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til miljøministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Jakob Engel-Schmidt (V)

Endeligt besvaret

02-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 6

Spm. om en redegørelse for de dagsordenspunkter på ECOFIN-rådsmødet den 15. oktober 2013, som er relevante for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets område, til økonomi- og indenrigsministeren

Økonomi- og indenrigsministeren

Endeligt besvaret

03-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 7

Spm. om lov om finansielle rådgivere med tilhørende bekendtgørelser også omfatter gældsrådgivning, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Stine Brix (EL)

Endeligt besvaret

03-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 8

Spm. om hvilke tiltag ministeren vil iværksætte for at sikre at gældsrådgivere, herunder de frivillige gældsrådgivninger, bliver bekendt med de mange nye krav, der så stilles til dem, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Stine Brix (EL)

Endeligt besvaret

03-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 9

Spm. om, hvorvidt kommunerne er nævnt i det 14 år gamle teleforlig, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Dennis Flydtkjær (DF)

Endeligt besvaret

14-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 10

Spm. tilbagetaget

Erhvervs- og vækstministeren

Ole Hækkerup (S)

Ubesvaret

14-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 11

Spm. om kommentar til henvendelse fra komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu! vedrørende en 3. Limfjordsforbindelse og erhvervsudvikling i Nordjylland, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Endeligt besvaret

22-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 12

Spm. om undersøgelse hos Den Maritime Havarikommission og en undersøgelse hos politiet om frigivelsen af 6 gidsler i sagen om somaliske pirater, til erhvervs- vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

22-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 13

MFU spm. om kommentar til henvendelse af 21/10-13 fra Marstal Navigationsskole vedrørende kreditforeningslån i udkantsområderne, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Erling Bonnesen (V)

Endeligt besvaret

22-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 14

MFU spm. om en privatperson med en pensionsordning, der ønsker uafhængig finansiel rådgivning, herunder investeringsråd til den pågældendes pensionsmidler, kan modtage denne ydelse fra en enkeltperson eller virksomhed, der alene har tilladelse fra Finanstilsynet til uafhængig finansiel rådgivning, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Karsten Lauritzen (V)

Endeligt besvaret

23-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 15

MFU spm. om en privat person med selvstændigt erhverv, der ofte har sine opsparing i et holdingselskab eller som opsparet overskud jf. reglerne om virksomhedsskatteordningen, skal søge uafhængig finansiel rådgivning, herunder investeringsråd til hans opsparede overskud, hos en enkelt person eller virksomhed som både skal have tilladelse til uafhængig finansiel rådgivning og tilladelse til investeringsrådgivning, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Karsten Lauritzen (V)

Endeligt besvaret

23-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 16

Spm. om ministeren vil oplyse, om der gælder de samme beløbsgrænser for bankgarantier i de enkelte EU lande for at blive godkendt som rejsepakkearrangør, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Hans Christian Thoning (V)

Endeligt besvaret

24-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 17

Spm. om en udvidelse af boligjobordningen til også at gælde etableringsomkostninger til bredbåndsforbindelser, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler på teleområdet, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Endeligt besvaret

30-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 18

Spm. om, hvad status er på regeringens bredbåndsstrategi, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Endeligt besvaret

30-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 19

Spm. om i hvilket omfang lovgiver kan pålægge kommunerne at anvende de i ministerens svar på alm. del - spørgsmål 321 (2012-13) nævnte midler anført under 'Erhvervsservice og iværksætteri' til bestemte formål, og oplyse hvorvidt gældende lovgivning på området er et resultat af et politisk forlig, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 20

Spm. om i hvilket omfang lovgiver kan pålægge regionerne at anvende de i ministerens svar på alm. del - spørgsmål 321 (2012-13) nævnte midler anført under 'Regionale udgifter til iværksætterinitiativer' (regionale erhvervsfremmemidler, regionalfonden, socialfonden og øvrig medfinansiering) til bestemte formål, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 21

Spm. om ministerens syn på den netop offentliggjorte rapport fra Den Maritime Havarikommission om perioden frem til gidseltagningen af de 6 danske søfolk på skibet Leopard, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 22

Spm. om rederiet kunne have gjort mere for at forebygge gidseltagningen, jf. Folketingets drøftelser og anbefalinger, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 23

Spm. om hvem der har ansvaret for, at den efterfølgende gidseltagningsperiode varede 8.838 dage, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 24

Spm. om, hvilken betydning rederiets passive holdning har haft under forhandlingerne, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

ERU Alm.del Spørgsmål 25

Spm. om, hvilken betydning andre instanser - pressen, rederiforeningen, ministeriet, efterretningstjenesten, vagtselskaber, professionelle forhandlingsfirmaer m.fl. har haft på, at gidselstagningsperioden blev så lang, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren

Christian Juhl (EL)

Endeligt besvaret

31-10-2013
(2013-14)

Din søgning gav 435 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200