1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste side).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil regeringen fremsætte lovforslag, der har til hensigt at inddrage passet fra pædofilidømte, for at forhindre dem i at rejse til udlandet og begå nye krænkelser?
(Spm. nr. S 232).
2) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad mener ministeren der skal gøres for at nedbringe antallet af indbrud i Region Nordjylland, hvor man på 10 dage har oplevet hele 105 indbrud?
(Spm. nr. S 236, skr. begr.).
3) Til forsvarsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Er ministeren enig med den tyske kansler, Angela Merkel, når hun udtaler, at europæerne skal tage deres skæbne i deres egne hænder og som konsekvens heraf bør oprette et EU-forsvar?
(Spm. nr. S 230).
4) Til forsvarsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Mener ministeren, at et EU-forsvar uden deltagelse fra USA eller England vil føre til et »EU der kan klare mere selv« som udtalt af den tyske kansler, Angela Merkel?
(Spm. nr. S 231).
5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Anser ministeren det som en succes som integrationsminister, når flere kommuner får indført religiøst slagtet mad i institutionerne, moskeer, moskeer med minareter, kønsopdelte svømmehaller, fredagsbøn i skolen, accept af faste for børnene i forbindelse med eid, fejring af eid i skoletiden, undgåelse af fejring af kristne højtider, indførelse af muslimske højtider, at skoledagen bliver fleksibelt indrettet efter de muslimske bønner, at kommunalt ansatte ikke giver hånd til en af det modsatte køn, at der indrettes bederum på uddannelsesstederne, at offentligt ansatte bærer religiøs hovedbeklædning, at der bliver oprettet kønsopdelte klasseværelser, at elever kun har lærere af samme køn som dem selv, og at undervisningen om islam får en større del af undervisningstiden i skolerne?
(Spm. nr. S 234. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
6) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad mener ministeren om Naturstyrelsens beslutning om at sælge Vejers Strandhotel til Freja Ejendomme frem for familien Frandsen, der har drevet Strandhotellet i Vejers Strand siden 1957, hvilket betyder, at det historiske Strandhotel, der har ligget på Vestkysten i 91 år, må lukke?
(Spm. nr. S 237).
7) Til undervisningsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at man på VUC Syd har behandlet skatteborgernes penge fornuftigt, og synes ministeren, at de seneste mange sager om VUC Syd – bl.a. indkøb af kunst, udbetaling af resultatløn, manglende gennemsigtighed i forhold til studieaktivitet etc. – vidner om, at der er styr på situationen på VUC Syd?
(Spm. nr. S 233).
8) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er nødvendigt at se på bødestørrelser og reglerne for lovpligtige syn, i lyset af at næsten hver tredje bybus, der blev stoppet i en razzia i Aalborg den 16. november 2017, viste sig at have så store sikkerhedsmæssige mangler, at de skulle indkaldes til syn igen?
(Spm. nr. S 235).
9) Til ældreministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Hvad mener ministeren personligt skal kendetegne en god service i den kommunale ældrepleje, og mener ministeren, at denne kan være kendetegnet ved eksempelvis en daglig soignering med brug af vådservietter og en rengøringsstandard med en halv rengøring hver 14. dag svarende til en hel rengøring en gang om måneden?
(Spm. nr. S 212 (omtrykt)).
10) Til ældreministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Mener ministeren som bl.a. tidligere ansat på området, at man kan være bekendt at have arbejdsforhold i ældreplejen, hvor de ansatte skal acceptere delt tjeneste og dermed arbejde to gange om dagen med en pause på f.eks. 2-4 timer, og forventer ministeren fortsat at kunne rekruttere personale til området, hvis dette kan være et grundvilkår for fuldtidsansættelse i nogle kommuner?
(Spm. nr. S 213 (omtrykt)).