1) Valg af stående udvalg m.v.
Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen.
Valg af 17 medlemmer til Udvalget til Valgs Prøvelse.
Valg af 29 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Europaudvalget.
Valg af 17 medlemmer til Finansudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Forsvarsudvalget.
Valg af 17 medlemmer til Indfødsretsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kirkeudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kulturudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Ligestillingsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Miljø- og Fødevareudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Retsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Skatteudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Social-, indenrigs- og Børneudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Sundheds- og Ældreudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Uddannelses- og Forskningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udenrigsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udlændinge- og Integrationsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Landdistrikter og Øer.
Valg af 29 medlemmer til Undervisningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Grønlandsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Færøudvalget.
Valg af 2 medlemmer til at føre tilsyn med Folketingets Bibliotek.
Valg af 9 medlemmer til det i grundlovens § 71, stk. 7, omhandlende tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse af den i grundlovens § 71, stk. 6, omhandlede art.
Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til Det Udenrigspolitiske Nævn.
Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til Nordisk Råd.
Valg af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.
Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til OSCE's Parlamentariske Forsamling.
Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (UfM-PA).
Valg af 1 medlem fra hver gruppe, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, til dette udvalgs underudvalg, jf. § 59 i Folketingets Forretningsorden.