Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker og forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger samt ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 11.10.2017).
Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017).