L 90 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.
(Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 23-11-2017
Betænkning afgivet 06-12-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2017
3. behandlet, vedtaget 14-12-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med forslaget permanentgøres den midlertidige ordning, som i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 har givet ret til sygedagpenge til personer med en livstruende alvorlig sygdom. Herefter vil

- en person, som har en livstruende alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, få ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder, og

- en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og under jobafklaringsforløbet får en livstruende alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, få ret til sygedagpenge fra kommunen.

Baggrunden for forslaget er, at den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 18. december 2013 indgik forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Som opfølgning på sygedagpengereformen besluttede partierne bag reformen midlertidigt at udvide muligheden for, at personer med en livstruende alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge. Denne mulighed har samme kreds af partier nu aftalt at gøre permanent.
Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0