L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 23-11-2017
Betænkning afgivet 13-12-2017
2. behandlet/henvist til udvalg 15-12-2017
Tillægsbetænkning afgivet 19-12-2017
3. behandlet, vedtaget 20-12-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med forslaget gennemføres en række justeringer af dagpengesystemet, så det bliver mere fleksibelt og kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Samtidig opnås større vished og forudsigelighed om rettigheder for selvstændige og atypisk beskæftigede.

Dagpengesystemet bliver i højere grad baseret på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger. Endvidere harmoniseres reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Lovforslagets hovedpunkter er følgende:

- De sættes fokus på aktiviteten frem for personens status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

- Dagpenge optjenes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

- Dagpengesatsen beregnes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

- Definitioner på hoved- og bibeskæftigelse baseres på objektive kriterier fremfor et skøn.

- Det bliver nemmere at ophøre med selvstændig virksomhed.

Loven udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, som regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 18. maj 2017. Aftalen bygger på anbefalingerne fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet.
Afstemning:
Vedtaget 97 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 9 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0