L 194 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-03-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 06-04-2018
2. behandling planlagt til 22-05-2018
3. behandling planlagt til 24-05-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indeholder følgende elementer:
- Arbejdstilsynet får hjemmel til at påbyde, at en udenlandsk virksomhed straks skal anmelde sig i RUT, hvis det konstateres, at virksomheden ikke har overholdt anmeldelsespligten.
- Arbejdstilsynet kan, hvis påbuddet ikke efterkommes, pålægge virksomheden daglige tvangsbøder, indtil påbuddet efterkommes.
- Arbejdstilsynet kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder og til arbejdsmarkedets parter, når der er givet påbud om anmeldelse eller er pålagt tvangsbøder, og beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
- Klager og indbringelse for domstole over påbud og tvangsbøder skal ikke have opsættende virkning

Loven følger op på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018, hvor det blev aftalt, at der skal etableres hjemmel til at udstede administrative tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der vedvarende uretmæssigt ikke anmelder sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).