L 139 Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Af: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 23-02-2018
Sat på dagsorden til 2. behandling 17-04-2018
Sat på dagsorden til 3. behandling 19-04-2018
Ministerområde:
Forsvarsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv 2016/1148/EU af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (NIS-direktivet) på Forsvarsministeriets område. NIS-direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 10. maj 2018.

Lovforslaget implementerer de dele af direktivet, der vedrører sikkerhedskrav og underretningspligter på informationssikkerhedsområdet for de såkaldte internetudvekslingspunkter (Internet Exchange Points - IXP), som, for så vidt angår informationssikkerhed, henhører under Forsvarsministeriet. Desuden skal lovforslaget skabe de nødvendige forudsætninger for, at Center for Cybersikkerhed kan varetage en række tværgående myndighedsopgaver, som følger af direktivet, herunder varetage funktionen som nationalt centralt kontaktpunkt og beredskabsenhed, der håndterer it-sikkerhedshændelser (CSIRT).