L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 8

Ministeren bedes redegøre for, om det gør nogen forskel for adgangen til at skaffe beviser via domstolene, om forretningshemmelighederne tillige er beskyttet efter andre regler, f.eks. ophavsretsloven. Hvis der er en forskel, bedes ministeren redegøre for baggrunden for denne forskel, herunder om og i givet fald hvilke retspolitiske eller økonomiske overvejelser der ligger bag forskellen. Har ministeren oplysninger omkring omfang og behov, der kan begrunde forskellen på adgangen til via domstolene at sikre sig bevis for misbrug af forskellige typer forretningshemmeligheder, afhængig af om de også er beskyttet af andre regler, f.eks. ophavsretsloven.
Dato: 29-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: sø- og skibsfart

Endeligt svar

Dokumentdato: 14-02-2018
Modtaget: 14-02-2018
Omdelt: 14-02-2018

L 125 - svar på spm. 8 om det gør nogen forskel for adgangen til at skaffe beviser via domstolene, om forretningshemmelighederne tillige er beskyttet efter andre regler, f.eks. ophavsretsloven, fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 8.docx
Html-version
ERU L 125 - svar på spm. 7.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 29-01-2018
Modtaget: 29-01-2018
Omdelt: 29-01-2018

Spm. om det gør nogen forskel for adgangen til at skaffe beviser via domstolene, om forretningshemmelighederne tillige er beskyttet efter andre regler, f.eks. ophavsretsloven, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version