L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 6

Kan ministeren bekræfte, at loven og tilhørende bekendtgørelser ikke ændrer på domstolenes muligheder for at kræve lukkede retsmøder eller nægte aktindsigt i retssagers dokumenter? I benægtende fald bedes ministeren uddybe, på hvilke måder domstolenes muligheder svækkes eller styrkes.
Dato: 24-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: sø- og skibsfart

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-02-2018
Modtaget: 13-02-2018
Omdelt: 13-02-2018

L 125 - svar på spm. 6 om ministeren kan bekræfte, at loven og tilhørende bekendtgørelser ikke ændrer på domstolenes muligheder for at kræve lukkede retsmøder eller nægte aktindsigt i retssagers dokumenter, fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 6.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 24-01-2018
Modtaget: 24-01-2018
Omdelt: 24-01-2018

Spm. om ministeren kan bekræfte, at loven og tilhørende bekendtgørelser ikke ændrer på domstolenes muligheder for at kræve lukkede retsmøder eller nægte aktindsigt i retssagers dokumenter, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version