L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 12

Ministeren bedes uddybe ”Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed”, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 10).
Dato: 30-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: erhvervsdrivende virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 14-02-2018
Modtaget: 14-02-2018
Omdelt: 14-02-2018

L 125 - svar på spm. 12 om ministeren vil uddybe ”Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed”, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 10), fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 12.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 30-01-2018
Modtaget: 30-01-2018
Omdelt: 30-01-2018

Spm. om ministeren vil uddybe ”Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed”, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 10), til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version