L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 10

Til belysning af problemstillingen bedes ministeren konkret redegøre for, om – og på hvilken måde - lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, når den erhvervsdrivende f.eks. har en bestyrket mistanke om, at en anden erhvervsdrivende ulovligt er i besiddelse af og anvender: a) Detaljerede kunde- og prislister b) Salgsmanualer c) Installationsvejledninger d) Forretningsplaner for et nyt forretningsområde e) Opskrift på en ny sodavand f) Tegninger til en ny maskine, som den erhvervsdrivende er ved at udvikle g) Kildekoden til software tilhørende den erhvervsdrivende.
Dato: 29-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: sø- og skibsfart

Endeligt svar

Dokumentdato: 14-02-2018
Modtaget: 14-02-2018
Omdelt: 14-02-2018

L 125 - svar på spm. 10 om lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 10.docx
Html-version
ERU L 125 - svar på spm. 7.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 29-01-2018
Modtaget: 29-01-2018
Omdelt: 29-01-2018

Spm. om lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version