B 38 Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Fremsat

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2017
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget foreslås det, at der indføres en særskilt bestemmelse i straffeloven der kriminaliserer psykisk vold.

Herudover foreslås det, at der udarbejdes nationale retningslinjer for håndtering af voldsramte og en national handleplan for forebyggende og koordineret indsats mod vold i nære relationer.