Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 70

Vil ministeren oplyse, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”?
Dato: 06-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: økonomi og finans

Endeligt svar

Dokumentdato: 15-11-2017
Modtaget: 15-11-2017
Omdelt: 15-11-2017

SAU alm. del - svar på spm. 70 om, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”, fra erhvervsministeren

SAU alm. del - svar på spm. 70.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-11-2017
Modtaget: 06-11-2017
Omdelt: 06-11-2017

Spm. om, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 69: Spm. om kort at redegøre for konklusionerne i Strategi for Vækst gennem deleøkonomi og oversende studierne til Skatteudvalget, til erhvervsministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 71: Spm., om at oplyse status på det deleøkonomiske panel, herunder hvem der skal deltage i panelet, til erhvervsministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 72: Spm. om, hvordan en udbygning af challenges.dk vil være med til at fremme deleøkonomiske virksomheder og innovative løsninger, til erhvervsministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 73: Spm. om, hvordan og hvornår regeringen påtænker, at den deleøkonomiske strategi skal evalueres og på hvilket grundlag, til erhvervsministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 74: Spm. om at redegøre for baggrunden for, at regeringen efterlader et rum til kommunerne i forhold til at fastlægge, hvor mange dage det er tilladt at leje sin bolig ud, til transport-, bygnings- og boligministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 75: Spm. om, hvornår regeringen forventer, at f.eks. informationsplatformen deleøkonomien.dk og ene-adgangen til det offentlige er etableret og i drift, til erhvervsministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 76: Spm. om den skattemæssige sondring mellem, hvornår man er en privatperson, der udlejer sine aktiver, og hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 77: Spm. om udlejere via platforme fortsat vil kunne indberette manuelt, eller om det fremadrettet skal foregå 100 pct. digitalt via platformene, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 78: Spm. om at der skal indgås aftaler med deleøkonomiske platforme, som skal indberette brugernes indtægter til SKAT og give en status på, hvor mange platforme, der er en aftale med, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 79: Spm. om alle muligheder har været afsøgt for at finde en løsning, der tvinger platformsselskaberne til at indberette indkomstdata til skattemyndighederne, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 80: Spm. om at det har været på tale i en del andre europæiske lande at kunne kræve, at platformsselskaberne udleverer indkomstdata fra privatpersoner til skattemyndighederne, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 81: Spm. om, hvad der ligger i, at regeringen vil arbejde for en harmoniseret dataindsamling i EU og en digitaliserbar lovgivning, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 82: Spm. om regeringen via EU's Ministerråd påtænker at opfordre Europa-Kommissionen til at se på de nævnte udfordringer, der er på indberetningssiden for platformsøkonomien, til skatteministeren 06.11.2017
SAU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 83: Spm., hvordan regeringen vil sikre sig mod gule deleøkonomiske platforme, og om regeringen vil tage særlige kontrolaktiviteter i brug i den forbindelse, til beskæftigelsesministeren, kopi til skatteministeren 06.11.2017