Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 115

Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen af at indføre en afgift på virksomheder med mange højtlønnede medarbejdere, hvor virksomheder afgiftspålægges på baggrund af den del af den samlede sum af forskellige lønkomponenter, som overskrider 2 mio. pr. person om året. Ministeren bedes i tabelform oplyse provenuet for en afgiftssats på henholdsvis 2,5 pct., 5 pct., 7,5 pct. og 10 pct.
Dato: 29-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: virksomhedsskat

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-12-2017
Modtaget: 19-12-2017
Omdelt: 19-12-2017

SAU alm. del - svar på spm. 115 om at oplyse provenuvirkningen af at indføre en afgift på virksomheder med mange højtlønnede medarbejdere, hvor virksomheder afgiftspålægges på baggrund af den del af den samlede sum af forskellige lønkomponenter, som overskrider 2 mio. pr. person om året, fra skatteministeren

Svar på spm. 115
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 29-11-2017
Modtaget: 29-11-2017
Omdelt: 29-11-2017

Spm. om at oplyse provenuvirkningen af at indføre en afgift på virksomheder med mange højtlønnede medarbejdere, hvor virksomheder afgiftspålægges på baggrund af den del af den samlede sum af forskellige lønkomponenter, som overskrider 2 mio. pr. person om året, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version