Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Bilag 91

Lovudkast til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for visse handelsskibe, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.), fra skatteministern
Emne: skattekontrol

Filer

Dokumentdato: 21-12-2017
Modtaget: 21-12-2017
Omdelt: 21-12-2017

Lovudkast til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for visse handelsskibe, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.), fra skatteministern

Oversendelsesskrivelse
Html-version
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsloven
Html-version
Resumé
Html-version