Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) Alm. del
Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål F

Ministeren bedes redegøre for de politiske retningslinjer for Miljøstyrelsens faglige bedømmelse af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider som ikke-godkendte, forbudte eller anvendelsesbegrænsede i Danmark og EU. Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-17, jf. MOF alm. del – samrådsspm. BJ.
Dato: 05-10-2017
Status: Besvaret
Emne: affald og kemikalier, landbrug
Afholdelse af samrådet
Flash er ikke understøttet.
Videoen kan ses på en desktop computer.

Filer

Dokumentdato: 05-10-2017
Modtaget: 25-09-2017
Omdelt: 05-10-2017

Samrådsspm. om de politiske retningslinjer for Miljøstyrelsens faglige bedømmelse af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider som ikke-godkendte, forbudte eller anvendelsesbegrænsede i Danmark og EU, til miljø- og fødevareministeren

Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
MOF, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål BJ: Samrådsspm. om de politiske retningslinjer for Miljøstyrelsens faglige bedømmelse af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider som ikke-godkendte, forbudte eller anvendelsesbegrænsede i Danmark og EU, til miljø- og fødevareministeren 05.10.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1171: Spm. om hvilke forskelle der er i proceduren for ansøgning af dispensation til anvendelse af pesticider, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1172: Spm. om et skema, som udbygger ministerens besvarelse af MOF alm. del -1024, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1173: Spm. om ministeren vil fremsende et skema med relevante oplysninger jf. MOF alm. del – spørgsmål 1171 og 1172 om afviste ansøgninger i perioden samt modtagne men endnu ikke afgjorte ansøgninger, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1174: Spm. om hvilke midler/aktivstoffer ministeren forventer at modtage dispensationsansøgninger for, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1175: Spm. om det alene er omfanget af landbrugets ansøgninger, der bestemmer anvendelsen af dispensationer, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1176: Spm. om ministeren vil fremsende ansøgninger om dispensation til brug af forbudte eller begrænsede pesticider til udvalget, inden der træffes afgørelse, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 155: Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet 15/11-17 om dispensationer til anvendelsen af ikke godkendte pesticider og glyfosat i landbruget, til miljø- og fødevareministeren 15.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 156: Spm. om oversigt fra vores nabolande over dispensationer til anvendelse af ikke godkendte pesticider i landbruget, til miljø- og fødevareministeren 15.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 179: Spm. om bekræftelse af, at Arbejdstilsynet i 2015 tilføjede glyphosat på listen over kræftfremkaldende stoffer, til miljø- og fødevareministeren 20.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 180: Spm. om, hvorfor er der forskel på Arbejdstilsynets vurdering og Miljøstyrelsens vurdering af glyphosats farlighed, til miljø- og fødevareministeren 20.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 181: Spm. om, bekræftelse af, at der generelt ikke ses en dosis-respons-sammenhæng for kræftfremkaldende stoffer, altså at det ikke er muligt at angive en nedre koncentrations- eller eksponeringsgrænse for, hvornår et kræftfremkaldende stof ikke har en kræftfremkaldende effekt, til miljø- og fødevareministeren 20.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 182: Spm. om beskyttelse af borgere der bor eller færdes lige op ad marker, der sprøjtes med glyphosat m.m., til miljø- og fødevareministeren 20.11.2017
MOF, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 183: Spm. om udfasning af glyphosat kunne give anledningen til at omlægge til økologisk produktion m.m., til miljø- og fødevareministeren 20.11.2017

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0