Energi- Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 36

Vil ministeren redegøre for, hvordan det går med nettoudbygningen af landvind og solceller i forhold til forventningen i energiaftalen fra 2012? Ministeren bedes oversende en grafisk fremstilling, der viser nettoudbygningen af både landvind og solceller på henholdsvis 1) forventningen i energiaftalen fra 2012, 2) den nuværende udbygning pr. november 2017 og 3) den forventede udbygning i 2020.
Dato: 08-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: alternative og vedvarende energikilder

Endeligt svar

Dokumentdato: 05-12-2017
Modtaget: 05-12-2017
Omdelt: 05-12-2017

EFK alm. del - svar på spm. 36 om, hvordan det går med nettoudbygningen af landvind og solceller i forhold til forventningen i energiaftalen fra 2012, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

EFK alm. del - svar på spm. 36
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 08-11-2017
Modtaget: 08-11-2017
Omdelt: 08-11-2017

Spm. om, hvordan det går med nettoudbygningen af landvind og solceller i forhold til forventningen i energiaftalen fra 2012, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version