1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Rasmus Jarlov (KF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Rasmus Jarlov (KF).
Forespørgsel til sundhedsministeren om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri.
Af Pernille Schnoor (ALT) og Peder Hvelplund (EL).
(Anmeldelse 17.01.2017. Fremme 19.01.2017. Forhandling 26.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 87 af Pernille Schnoor (ALT), Stine Brix (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 88 af Flemming Møller Mortensen (S), Karina Adsbøl (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde og retslægeligt ligsyn og obduktion samt særligt om samtykke ved behandling af børn og unge).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 18.04.2017. 2. behandling 25.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 23.02.2017. Betænkning 20.04.2017. 2. behandling 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 20.04.2017. 2. behandling 25.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 31.03.2017. Betænkning 20.04.2017. 2. behandling 25.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde. (Europol).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 20.04.2017. Betænkning 25.04.2017. 2. behandling 27.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på krav om samtykke.
Af Rune Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 16.12.2016. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af indsamlede overvågningsbilleder.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder. (Permanent genopdyrkningsret).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 19.04.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og SU-loven. (Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 03.03.2017. Betænkning 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven. (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget brug af biometri m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.04.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 21.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om tilpasning af reglerne om bortfald af opholdstilladelse.
Af Sofie Carsten Nielsen (RV) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af indfødsretsloven.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 22.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv indsats mod plastforurening.
Af Trine Torp (SF), Ida Auken (RV), Maria Reumert Gjerding (EL) og Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0